ZARZĄD ROD "POD KOPCEM"

Prezes Halina Łabuz
Wiceprezes Wojciech Kosibowicz
Skarbnik Magdalena Łagisz
Sekretarz Janusz Krowicki
Członek Zarządu Zdzisław Ostrowski

KOMISJA REWIZYJNA

Przwodnicząca Bogusława Miłek
Z-ca Przewodniczącej Lucyna Kuska
Sekretarz Anna Tybon